Aanbod schoolverlaters

Het onderwijs is nu zo ingericht dat na het speciaal en reguliere onderwijs er de mogelijkheid is om een reguliere vervolgstudie te doen. Echter merken wij op dat voor sommige jongeren uit het speciaal onderwijs deze stap te groot is om naar het mbo of hbo te gaan en hierdoor noodgedwongen naar een dagbesteding gaan. Een andere stroom jongeren gaat werken middels een traject met eventuele aanpassingen (aangepast werk).
Daarnaast zitten er jongeren thuis die nergens terecht kunnen binnen ons onderwijsaanbod.
Wij geloven dat deze jongeren tot veel meer in staat zijn, maar dat zij de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen en dat er hierdoor te veel jongeren noodgedwongen naar een dagbesteding gaan. Wij willen met deze jongeren een ontwikkeltraject aangaan met als doel om naar (aangepast) werk toe te leiden.

Wat doen wij:
Wij hebben een werkplaats die door middel van moderne machines zoals 3d printers en lasersnijders mooie producten maken voor de verkoop. In deze werkplaats willen wij jongeren laten werken en stage laten lopen. Wij willen dit in een mooie balans doen. Zowel stagiaires vanuit mbo opleidingen als deelnemers.

Al op vroege leeftijd gaan sommige jongeren naar het speciaal onderwijs. Hierdoor nemen de sociale contacten in de buurt af, doordat het speciaal onderwijs regio gebonden is en buiten school afspreken hierdoor lastiger is. Ook zijn buitenschoolse activiteiten lastiger voor deze jongeren en doen ze dit vaak niet. De meeste sociale contacten vinden hierdoor plaats op school, in een situatie waarin in hun klasgenoten over het algemeen ook over minder sociale vaardigheden beschikken en zodoende is het sociale voorbeeld dat zij krijgen minder leerzaam is.

Doordat wij een balans willen creëren van jongeren uit het reguliere onderwijs en onze deelnemers, willen wij bevorderen dat ze van elkaar leren, andere sociale vaardigheden opdoen en een sociaal sterker netwerk van vrienden kunnen opbouwen.
In de nabije toekomst wordt onze werkplaats vrij toegankelijk voor klanten. Iedereen kan langs komen, in gesprek gaan met ons en zo een gepersonaliseerd product laten maken. Hierbij kunnen de stagiaires en deelnemers leren hoe het is om iets te gaan maken voor een klant. Wij geloven dat dit een geweldige manier is voor deelnemers en stagiaires om te leren hoe dit gaat en nieuwe (sociale) vaardigheden op doen.
Als laatste zijn er docenten en coaches bij ons aanwezig die ook met de deelnemers aan het werk gaan. De docenten maken in overleg met de deelnemers een ontwikkelplan. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om de volgende vakken aan te bieden: rekenen, Engels, Nederlands en burgerschap. Tevens zijn wij in het bezit van software-pakketten die te maken hebben met onze werkzaamheden waar jongeren hun IT vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Daarnaast worden er ook andere ontwikkeltaken besproken zoals: wat veranderd er wanneer ik 18 jaar word, hoe vraag ik een DigiD aan, hoe werken uitkeringen en hoe telefoneer je met instanties en hoe doe je een belastingaangifte.
Er zijn coaches die de ouders begeleiden om zo de ontwikkeling van de jongeren ook thuis te stimuleren en coaches die met de jongeren zelf gaan werken. Er worden hierbij zaken besproken waar ze tegenaanlopen, wat ze moeilijk vinden, wat hun leerdoelen zijn en wat hun toekomstperspectief is, om zo een gericht plan te maken voor de toekomst.
Aan het einde van het traject krijgen de jongeren een “diploma”. Op dit diploma staat exact wat zij kunnen, welke vaardigheden zij bij ons hebben ontwikkeld etc. Ook helpen wij de jongeren bij het vinden van een goede vervolg werkplaats die geschikt is voor deze jongere eventueel met aanpassingen. Als werk ook na ons traject nog niet mogelijk is zullen we helpen met het zoeken naar een juiste dagbesteding voor deze jongeren.

Wat kunnen de deelnemers allemaal bij ons leren?

 1. Werkvaardigheden zoals: Op tijd komen, Netjes gekleed zijn, Andere mensen begroeten, Een evaluatiegesprek met de baas kunnen voeren, Het juiste werktempo kunnen behouden. Geconcentreerd werken. Een klant telefonisch of in het echt te woord te staan. Etc.

Veel vaardigheden worden gemeten en zodoende kunnen wij dit in percentages aangeven.

 1. Praktische leefvaardigheden: Belasting aangifte doen, een belletje doen naar een vriend, een telefoongesprek voeren richting een bedrijf, een contract afsluiten voor telefonie, energie of internet, contact hebben met een politieagent, reizen met het openbaar vervoer, hoe om te gaan met geld etc.

 1. Schoolse vakken
  Engels

  Nederland

  Rekenen

  Burgerschap of maatschappijleer

  Softwarepakketten zoals Word, Excel, Adobe (welke nog meer?)

Zowel op praktisch niveau, op weg naar 1f niveau t/m 3f niveau

 1. (normale) sociale contacten met leeftijdsgenoten
  Oogcontact maken (autisme proof) Een praatje aangaan

  Samen een spelletje kunnen spelen

  Contacten onderhouden

  Etc.

 1. Klantcontact
  Gesprek aan kunnen gaan

  Duidelijk krijgen wat de klant wil

  Mailcontact kunnen aangaan

  Een concept kunnen presenteren

  Etc.

 1. Coaching

Een overkoepelend geheel dat samen met het netwerk kijkt hoe het gaat, wat er beter moet en wat al goed gaat. Ondersteuning bieden. Kijken hoe het met iemand gaat. Een plan maken voor de toekomst, kijken welke ondersteuning er nodig is etc.