Onderzoek naar reflecteren

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Reflectie is het bewuste doelgerichte activiteit met als eventueel doel om het gedrag of attitude te veranderen en wordt gezien als meta cognitieve vaardigheid (Luken, 2012). De afgelopen jaren is er veel belangstelling voor het zelf reflecterend vermogen van mensen en jongeren en zo doende wordt er nu ook onderzoek naar gedaan. Een goede manier van…

Sport

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Er zijn te weinig onderzoeken gedaan naar sport en ontwikkeling en veel is onvoldoende onderzocht. (Collard, Boutkan, Grimberg, Lucassen, & Breedveld, 2014). Er weinig onderzoek gedaan naar kwetsbare jongeren die gaan sporten (Hermen, Super, & Verkooijen, 2017) ook al zijn er wel programma’s vanuit gemeentes om dit te stimuleren, zo ook bij de gemeente Zwolle (Jansen,…

Buitenspelen

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Waarom is buiten spelen goed.  “Intuïtief weten mensen dat een natuurrijke omgeving van belang is voor hun gezondheid. Een bezoek aan de natuur geeft mensen een gezond en ontspannen gevoel”. (Janke Wesselius, 2015) De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen natuur en gezondheid. Uit deze onderzoeken blijkt dat natuur een positief…

Licht verstandelijk beperkt

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Lichtverstandelijke beperking wordt ook vaak lvb genoemd. Bij de dsm iv, heb je een  lichtverstandelijke beperking als je iq tussen de 50 en 70 hebt, maar in Nederland is het heel gebruikelijk als je een iq hebt tussen de 70 en 85 te spreken over een licht verstandelijke beperking, wanneer er problemen zijn met het…

Disharmonische intelligentie profiel

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Deze diagnose wordt gesteld op basis van een intelligentie test. Bij deze test wordt het IQ gemeten en ook het verbale en performale IQ. Wanneer er een groot verschil is tussen de performale en verbale intelligentie spreek je van Disharmonisch intelligentie profiel (een disharmonisch profiel, sd) (Jong, sd) (Is er sprake van een disharmonisch profiel?, sd) Dit…

Angst (stoornis)

Door jornesboy | mei 23, 2020 |

Angst is een natuurlijke reactie als er gevaar dreigt en hierdoor ga je vluchten, vechten of bevriezen. De omgeving reageert op jouw angst en zo helpt het ook de omgeving, wanneer er echt gevaar dreigt. Angst op zichzelf is dus niet erg maar wel overmatige angst die niet in verhouding staat tot de oorzaak (Boer,…

Gedragsverandering

Door jornesboy | mei 17, 2020 |

Klassieke conditionering Iedereen kent het verhaal over de hond van Pavlov wel. Pavlov liet een neutrale stimulus (een bel) horen voordat de hond te eten kreeg, maar op den duur ging de hond ook kwijlen wanneer hij de bel horen zonder eten te krijgen. Bron: opleiding sociaal agogisch werken (SAW niveau 4) Door associatie krijgt…

Van onderwijs naar werk voor licht verstandelijke beperkte.

Door jornesboy | mei 16, 2020 |

Licht verstandelijke beperkte hebben moeite met de volgende dingen: Beperkte sociaal aanpassingsvermogen Beperkte conceptuele vaardigheden Beperkte praktische vaardigheden Bijkomende problematiek Meer moeite met zelfstandig functioneren Minder zelfredzaam en beter beinvloedbaar Leerproblemen Psychiatrische stoornissen Medische aandoeningen Problemen in de thuissituatie Op al deze terreinen ondervinden zij hinder en wel hierom krijgen ze extra ondersteuning in de…

herkennen bereiken en activeren van mensen met onvoldoende basisvaardigheden

Door jornesboy | mei 16, 2020 |

In Nederland is zo 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, dit aantal is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Deze groep mensen ondervindt hierdoor hinder in het dagelijks leven. Brieven van de belastingdienst zijn te ingewikkeld etc. Zo is deze groep ook oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, want bijna 50 procent van de mensen die aankloppen bij de…

Overgang Jeugdzorg/WMO en wlz

Door jornesboy | mei 16, 2020 |

Als jongeren 18 jaar worden verandert er veel, er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en ze moeten opeens van alles zelf regelen. Ook qua zorg veranderd er opeens een heleboel voor deze doelgroep. Waar ze eerst jeugdhulp kregen, wordt er opeens zorg gegeven vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg).…

Jeugdwerkeloosheid

Door jornesboy | mei 16, 2020 |

Jeugdwerkeloosheid wordt vaak als een groot maatschappelijk probleem gezien, zeker in crisis tijd zijn jongeren vaker werkeloos. Jeugdwerkeloosheid wordt ook vaak als een maatschappelijk probleem gezien. Er is aangetoond dat juist jeugdwerkeloosheid een groot effect heeft op beroeps en inkomensniveaus, ook jaren later. Een hoge jeugdwerkeloosheid kan ook leiden tot crimineel gedrag, ook leid het…

Arbeidsparticipatie met ass

Door jornesboy | mei 16, 2020 |

Arbeidsparticipatie met een autisme spectrum stoornis is nog weinig onderzocht. Er zijn nog maar enkele onderzoeken verricht en hieruit is het nog niet mogelijk om alle factoren die mee spelen in kaart te brengen. Wel is het duidelijk dat het erg slecht gesteld is met arbeidsparticipatie van mensen met ass op dit moment. Zo 30%…