Begeleiding door middel van werk en stage

Begeleiding door middel van werk en stage is gericht op jongeren van 15 tot 25 jaar. Wij bieden passende begeleiding voor deze leeftijd. We geven coaching bij het maken van mooie producten, waarvoor ze ook geld kunnen verdienen. Onze coaching is gericht op het werken zelf, maar het gaat ook over oplossingen zoeken voor andere problemen. Wij hebben als doel om jongeren, via het opdoen van werkervaring, volwassen vaardigheden aan te leren.
Sommige jongeren verwarren volwassenheid met vrijheid; zij willen geen (jeugd)hulp meer, maar aan het werk. Dit lukt niet altijd. Als baantjes, school of stage mislukken, ontstaat er moedeloosheid. Een andere groep jongeren vindt het beangstigend dat ze meer verantwoordelijkheden krijgen en hebben het nodig om hiermee te oefenen. In beide gevallen kunnen wij passende ondersteuning bieden.
Bij ons krijgen jongeren een bijbaan of een stageplaats. Terwijl ze aan het werk zijn, leren ze de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Tijdens coaching is hier aandacht voor. Er wordt ook gekeken naar andere aspecten. Gezamenlijk met het netwerk gaan we een toekomstplan maken. We kijken welke behoeften er nog zijn en welke ondersteuning nog passend is. Omdat ook de rol van ouders verandert, worden zij eveneens ondersteund.
Kortom: tussen Jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), richten wij ons op jongeren die in de moeilijke leeftijd van 15 t/m 25 jaar  tussen wal en schip vallen. We steunen de jongeren om zelfstandig en volwassen te worden.

Bijbaan begeleiding

In kleine groepjes

Individuele aandacht en coaching 

Participeren: contact met jongeren vanuit het reguliere onderwijs en de mogelijkheid tot klantcontact. 

Door middel van werk de basis (werk)vaardigheden aanleren.

Aandacht voor het netwerk en ouderbegeleiding

Een toekomst plan en begeleiding bij de overgang van jeugd naar volwassenheid

Geld verdienen 

Invulling vrije tijd

Aanbod schoolverlaters

In kleine groepjes

Individuele aandacht en coaching

Participeren: contact met jongeren vanuit het reguliere onderwijs en de mogelijkheid tot klantcontact. 

Door middel van interne stage de basis (werk)vaardigheden leren.

Aandacht voor het netwerk en ouderbegeleiding

Aanleren praktische vaardigheden zoals: omgang met geld, DigiD en mailen. 

Educatie: aanleren basisvakken, het opbouwen van een portfolio en het behalen van een persoonlijk getuigschrift of diploma.

Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte (werk) plek.

Een toekomst plan en begeleiding bij de overgang van jeugd naar volwassenheid.

Stagevergoeding. 

In plaats van school of dagbesteding

Wij gebruiken de theorie en wetenschap in ons voordeel!

Individuele begeleiding

Gezamenlijk ontdekken wat je leuk vindt om te doen! Er is veel ruimte voor sportiviteit, creativiteit en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Zo ontstaat er vertrouwen en zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, die je eerst niet durfde.

Geschikt vanaf ongeveer 10 jaar

Close-up image of cyclist man hands on handlebar riding mountain bike on trail in summer park, face is not visible

Ouderbegeleiding

 

Gaat het thuis even niet goed en heb je ondersteuning nodig? Weet je even niet hoe je verder moet? Wij kunnen helpen bij het vinden van jouw opvoedingsstijl als ouder bij de puberteit en adolescentie.

teenagers balance slackline on sunrise beach silhouette

Logeer (weekenden)

Met een klein groepje overnachten in een huisje of in de tent. Twee begeleiders en een klein groepje van vier tot zes jongeren. Het biedt de jongeren de kans om sociale vaardigheden te leren, waarbij de begeleiders in staat zijn om te helpen om dit op een effectieve manier te ondersteunen.

In het huisje moet er ook gekookt en schoongemaakt worden. Hierbij helpen de jongeren en dat maakt ze zelfstandiger.

De weekenden zijn geschikt vanaf tien jaar oud. Wel kijken we naar de samenstelling van het groepje jongeren omdat het ook het hele weekend gezellig moet zijn.

many barefoot of a family on the shore of the sea on the beach with children