Reflectie is het bewuste doelgerichte activiteit met als eventueel doel om het gedrag of attitude te veranderen en wordt gezien als meta cognitieve vaardigheid (Luken, 2012). De afgelopen jaren is er veel belangstelling voor het zelf reflecterend vermogen van mensen en jongeren en zo doende wordt er nu ook onderzoek naar gedaan.

Een goede manier van reflectie kan er voor zorgen dat jongeren het gevoel krijgen echt begrepen te worden en kan stimulerend werken (Kersten, 2009). In de puberteit is het operationeel denkvermogen van de puber ontwikkeld en dit zorgt ervoor dat het op zichzelf zou moeten kunnen reflecteren (Leeman & Schuhmann, 2011). De identiteit van de jongeren wordt ontwikkeld doordat hij naar zichzelf kijkt en reflecteert en daar is iedereen zijn hele leven mee bezig (Leeman & Schuhmann, 2011).

Sinds het jaar 2000 is de groei naar reflectie bij pabo studenten heel erg toegenomen, het wordt vaak geëist bij hbo opleidingen (Luken, 2012). Aan het einde van de studie waren de pabo studenten er helemaal klaar mee en vonden het niet meer leuk. Er is onderzocht dat mensen het niet leuk vinden, om te reflecteren op het eigen gedrag (Luken, 2012).

Er wordt onderzoek gedaan of zelf reflectie methodes werken bij jongeren of jong volwassenen, de onderzoeken zijn nog erg wisselend maar over het algemeen niet positief omdat de sociale context zeer bepalend is voor het antwoord (Luken, 2012). Vooral jongens zouden er moeite mee hebben om op het eigen gedrag te reflecteren en stimulerende methodes zouden zelfs een aafrechts effect kunnen hebben (Luken, 2012).
Kersen beschrijft dat de jongeren bij een justitionele inrichting weinig zelf reflecterend vermogen hebben (Kersten, 2009), ook (Leeman & Schuhmann, 2011) beschrijft dit. en dat bevestigd Klomp bij agressieve kinderen (KLOMP, 1995).

Mentalliseren

Mentaliseren heeft een verwantschap met TOM (theorie of mind). Mentaliseren is het vermogen om naar je eigen gedrag te kijken met een ander. Mentaliseren gaat over het herkennen van je eigen emoties en die van de ander en daar op de juiste manier mee omgaan. (Meinderts, 2014)

Bij mentaliseren is een goede en veilige hechting met de begeleider van belang want ze geven deze vaardigheid dan door, door te benoemen wat de gedachten en gevoelens van het kind zijn. Zodoende is het een aanvulling op de gehechtstheorie (Mentaliseren in vijf vragen, 2015).

Een risico groep voor het beperkt ontwikkelen van Mentaliseren is:

 • voor deze  met hechtingsproblematiek
 • mishandeld of verwaarloost zijn
 • functie beperking hebben
 • psychiatrische aandoening hebben
 • persoonlijkheidsstoornis hebben
 • autisme
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • agressie problematiek (Meinderts, 2014)

bron: (Mentaliseren in vijf vragen, 2015).

Feedback

Het geven van feedback gebeurd heel erg veel. Van goh dat heb je goed gedaan of door het simpele fijt dat je een duim de lucht in steekt. Feedback betekent letterlijk terugkoppeling en zodoende koppel je terug hoe jij vond dat het gaat. Feedback kan positief zijn en gedrag bevorderen of negatief en gedrag corrigeren ook verduidelijkt het de relatie tussen mensen.

Het geven van feedback kan op verschillende manieren zowel bewust als onbewust, verbaal of non verbaal. Soms wordt het spontaan gegeven en soms op verzoek en het gebeurd formeel en informeel.

Regels voor het geven van feedback zijn:

 • Beschrijf concreet gedrag
 • Vertel erbij wat het je doet
 • Wacht niet te lang
 • Wees niet uitsluitend negatief
 • Doe suggesties voor verbetering
 • Wees uitnodigend
 • Geef bruikbare feedback
 • Doseer je feedback
 • Vraag om een reactie
 • Let op non-verbaal gedrag van de ander
 • Wees zo kort mogelijk
 • Houd rekening met het incasseringsvermogen van de ander

 Feedback heb je nodig om op jezelf te kunnen reflecteren.

Client gericht werken:

Clientgerichte werken is gericht op de persoon en niet uitsluitend symptoom of klachtgericht (Clientgerichte psychotherapie , 2001-2017) en is bedoeld om het inzicht te vergroten (Cliëntgerichte therapie, 2006-2011). Wel hierom moeten de problemen geëxploreerd worden (Clientgerichte psychotherapie , 2001-2017), dat helpt de cliënt, emoties, gedachten en gedrag in een samenhang met de situatie te zien of een plaats te geven (Clientgerichte psychotherapie , 2001-2017). Het uitgangspunt van cliënt gericht werken is persoonlijke groei en dit heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat de cliënt meer zelfreflectie en zelfkennis krijgt (Cliëntgerichte therapie, 2006-2011). Hierdoor leert het de eigenmogelijkheden benutten en om te gaan met de beperkingen (Clientgerichte psychotherapie , 2001-2017)

De gewenste klachtreductie is een gevolg van een persoonsgerichte benadering, maar niet het doel op zich. Er wordt wel degelijk stil gestaan bij de klachten van de cliënt.

Gea knol is speltherapeut en werkt cliënt gericht. Wat zij in de begeleiding constant doet, is zeggen wat de cliënt doet en samenvatten wat de cliënt zegt. Hierbij zegt ze niet of je het goed of slecht is, want dat maakt de cliënt afhankelijk van jouw oordeel over de situatie (Knol).

Bibliografie

Clientgerichte psychotherapie . (2001-2017). Opgehaald van CCGT: https://ccgt.nl/CGP.htm

Cliëntgerichte therapie. (2006-2011). Opgehaald van Therapiehulp.nl: http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/clientgerichte-therapie

Kersten, D. (2009). Opgehaald van Motiverende mentorgesprekken met gedragsgestoorde jongeren in een Justitionele inrichting: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/35287/Masterscriptie%20-%20Dayna%20Kersten.doc?s

KLOMP, M. (1995). 100 jaar orthopedagogiek. Opgehaald van Residentiële behandeling van jongeren met agressief gedrag: http://www.100jaarorthopedagogiek.nl/100jaarPDF/PDF/paid/1995-19.pdf

Knol, G. (sd).

Leeman, Y., & Schuhmann, C. (2011, Juni 24). Ra Ra Wie ben ik? Over jongeren en hun persoonlijke ontwikkeling. Opgehaald van Universety of humanistic studies: http://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/310/Afstudeerscriptie%20UvH.pdf?sequence=1

Luken, D. T. (2012, Januari 11). Problemen rond reflectie. De risico’s van reflecteren nader bezien. Opgehaald van Home planet: http://home.planet.nl/~tluken/ProblemenReflecterenHEO.pdf

Meinderts, R. W. (2014, Juli). Mentaliseren-Bevorderende Therapie: De invloed van woede op behandeleffect De invloed van woede op behandeleffect . Opgehaald van universiteit van Utrecht: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/296112/Meinderts%2C%20R.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Mentaliseren in vijf vragen. (2015, juni 15). Opgehaald van Fortior: https://www.fortior.info/mentaliseren-in-vijf-vragen/

Laat een reactie achter