Deze diagnose wordt gesteld op basis van een intelligentie test. Bij deze test wordt het IQ gemeten en ook het verbale en performale IQ. Wanneer er een groot verschil is tussen de performale en verbale intelligentie spreek je van Disharmonisch intelligentie profiel (een disharmonisch profiel, sd) (Jong, sd) (Is er sprake van een disharmonisch profiel?, sd) Dit verschil moet tenminste 15 punten zijn (Knol).

Ongeveer een derde van de kinderen verschilt het verbale en performale iq met 10 punten (geen disharmonisch intiligentie profiel). Bij 12% van de  bevolking is dit meer dan 20 punten (een disharmonisch profiel, sd). Dit betekent dus ook dat ze sterkere en zwakkere punten hebben, die benut kan worden (een disharmonisch profiel, sd).

Er zijn twee soorten van een disharmonisch intelligentie niveau

  1. Verbaal sterker dan performaal.
  2. Performaal sterker dan verbaal.

Beide disharmonische profielen brengen specifieke problemen met zich mee.

Verbaal sterker dan performaal

Kinderen met deze intelligentie kloof komen verbaal slimmer over dan dat ze werkelijk zijn en worden vaak overschat (een disharmonisch profiel, sd) en (Is er sprake van een disharmonisch profiel?, sd).

De verbale informatieverwerking (luisteren) gaat het kind beter af dan visuele en ruimtelijke informatieverwerking (Jong, sd). ze hebben problemen wanneer er een taak op het accute probleemoplossend vermogen wordt gedaan, want hiervoor moeten ze de taak overzien en daar hebben ze moeite mee (Jong, sd). Het overzien van de situatie is lastig en dat uit zich, op het overzien van taken, spelsituatie, klusjes, organiseren van he eigen gedrag (Jong, sd).

Performaal sterker dan verbaal

Bij kinderen die performaal sterker zijn dan verbaal worden vaker onderschat, omdat ze verbaal zwakker overkomen dan dat ze performaal zijn (een disharmonisch profiel, sd). Deze kinderen zijn visueel/ruimtelijk sterker maar weten dit vaak niet vertalen in taal (Jong, sd). Het verbaal minder sterk zijn, kan een gevolg zijn van een taalproblemen (Jong, sd). Kinderen die performaal sterker zijn ontwikkeld hebben ook meer moeite om via taal informatie te verwerken (Jong, sd). Een risico is dat ze zich moeilijk kunnen uiten en daardoor gedragsproblemen ontstaan of vermijdingsgedrag (Jong, sd). Visuele ondersteuning vinden ze fijn en werkt heel erg goed (Jong, sd).

Probleem gedrag

Een disharmonische intelligentie wordt vaak in verband gebracht met probleem gedrag (Vissers, 2013). Zo zou verbaal sterkere intelligentie in verband worden gebracht met externnaliserende problematiek en performaal sterkere intelligentie met internaliserende problematiek (Vissers, 2013). Er zijn twee onderzoeken gedaan of dit ook werkelijk zou kloppen bij de jeugdjaren. Bij beide onderzoeken is gebleken dat dit niet het geval zou zijn (Vissers, 2013).

NLD

Nld is een non verbale leerstoornis, waarbij de talige vaardigheden duidelijk sterker zijn dan de performale vaardigheden. (Begeleiding bij een disharmonisch intelligentieprofiel en NLD, sd) ze zijn in bepaalde zaken heel goed en schieten tekort bij de informatieverwerking van zintuigelijk prikkels. Het horen wordt beter verwerkt  dan het zien en voelen. De problemen zijn zichtbaar in de frove en fijne motoriek, het ruimtelijke inzicht en oorzaak-gevolg relaties (Begeleiding bij een disharmonisch intelligentieprofiel en NLD, sd). vooral op school wordt er hinder ondervonden bij de schoolse vakken.

Bibliografie

Begeleiding bij een disharmonisch intelligentieprofiel en NLD. (sd). Opgehaald van praktijk lacroix: https://www.praktijklacroix.nl/remedial-teaching/begeleiding-bij-een-non-verbale-leerstoornis-nld/

een disharmonisch profiel. (sd). Opgehaald van balans: https://www.balansdigitaal.nl/een-disharmonisch-profiel/

Is er sprake van een disharmonisch profiel? (sd). Opgehaald van centrum voor consultatie en expertise: https://www.cce.nl/somatiek/model-voor-analyse-van-probleemgedrag/analyse-van-factoren-die-verband-kunnen-houden-met-probleemgedrag/persoonskenmerken/disharmonisch-profiel

Jong, A. d. (sd). disharmonisch intelligentieprofiel. Opgehaald van Anita de Jong: http://www.anitadejong.nl/disharmonisch-intelligentieprofiel-2/

Knol, G. (sd).

Vissers, M. (2013). Het effect van een disharmonisch profiel op de WISC-III op internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij adolescenten van 12 t/m 16 jaar. Opgehaald van arno.uvt: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=135812

Laat een reactie achter