In Nederland is zo 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, dit aantal is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Deze groep mensen ondervindt hierdoor hinder in het dagelijks leven. Brieven van de belastingdienst zijn te ingewikkeld etc. Zo is deze groep ook oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, want bijna 50 procent van de mensen die aankloppen bij de schuldhulpverlening zijn laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem en het is lastig om de doelgroep te vinden. Een groot gedeelte van deze doelgroep werkt wel ondanks dat veel mensen denken dat zij werkeloos zijn. Ook veel werkgevers hebben niet door dat hun werknemers laaggeletterd zijn en zien dat vaak ook niet als een probleem, maar:

Er is onderzocht dat zo 10% van alle zware bedrijfsongelukken zijn gekomen doordat de werknemers laaggeletterd zijn in de procesindustrie. Ook gaat digitalisering etc moeizaam doordat mensen, door het gebrek aan taalvaardigheden, ook een gebrek hebben aan digitale vaardigheden kunnen hebben.  
en het gaat ook nog eens ten koste van de kwaliteit en productiviteit van mensen op de werkvloer.
het verbeteren van deze vaardigheden kan lijden tot betere communicatie, hogere klanttevredenheid en meer betrokken medewerkers. 

Het vinden van de doelgroep blijkt erg lastig te zijn, ook het bereiken en activeren blijkt situatieafhankelijk. Er zijn vier aangrijpingspunten om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

  1. Als een situatie dreigt fout te lopen
  2. Als er beweging moet komen in een vastgelopen situatie
  3. Als de persoon gestimuleerd kan worden om zichzelf te ontwikkelen
  4. Als een organisatie basisvaardighenen kan verweven in de wijze waarop er al met de doelgroep gewerkt wordt.

De interventies blijken vooral succesvol te zijn wanneer deze is afgestemd op de specifieke situatie van de doelgroep. Werkzame elementen kunnen ook zijn dat er veranderingen in het dagelijks leven zijn of diens werk omgeving. Persoonlijke aandacht en timing van het juiste moment zijn ook erg belangrijk om deze doelgroep te bereiken. De zeer lastige doelgroep heeft geen perspectief en deze moet eerst weer durven te dromen alvorens motivatie te vinden om met laaggeletterdheid aan de gang te kunnen gaan.

Daarnaast is het goed bedoelde “daar hoef jij je niet voor te schamen” niet effectief en werkt het afferechts. Er wordt gezegd hoe mensen zich zouden moeten voelen. Het is veel beter om de schuld bij de maatschappij neer te leggen door bijvoorbeeld te zeggen dat komt doordat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt.

Hulpverleners zijn vaak bezig met brandjes blussen en hebben niet altijd de tijd om met mensen te werken aan duurzame zelfredzaamheid. Daarnaast is er weinig now how hoe deze mensen geholpen kunnen worden en is het niet altijd duidelijk voor de hulpverleners wat het aanbod is binnen de huidige gemeente.

Sommige laaggeletterde zijn niet direct gemotiveerd om met taal aan de gang te gaan. Zij kunnen beter bereikt worden met een camouflage aanbod. Of zij willen praktische zaken beter kunnen. Degene die wel gemotiveerd zijn, zijn vaak geinspireerd door een rolmodel. Ook kunnen zij door de omgeving gewezen worden op hun taalvaardigheid en gaan zij aan de gang om van het gezeur af te zijn, of ze willen niet meer uitgelachen worden.

Laaggeletterdheid heeft direct gevolgen voor de doelgroep zelf, daarnaast zorgt het er ook voor dat de geboden hulp minder effectief is, doordat diegene die hulp bied en die hulp ontvangt elkaar minder goed kunnen begrijpen. Dit kan leiden tot fouten en misverstanden. Het vergroten van deze vaardigheden zorgt er juist voor dat de doelgroep meer zelfredzaam wordt en langdurig schuldenvrij

De volgende drie dingen zijn werkzame elementen die helpen bij het opsporen en aanpakken van te weinig basisvaardigheden.

  1. Persoonsgerichte benadering
  2. Persoonlijk contact
  3. Warme overdracht

Bibliografie

Meer, R. v., Doelen, P., Kistemaker, N., & Boonen, S. (2019, april). onderzoek Herkennen, bereiken en activeren van de moeilijk bereikbare doelgroep. Opgehaald van lezen en schrijven : https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Onderzoek_herkennen,_bereiken_en_activeren_van_mensen_met_onvoldoende_basisvaardigheden.pdf

Laat een reactie achter