Reflectie is het bewuste doelgerichte activiteit met als eventueel doel om het gedrag of attitude te veranderen en wordt gezien als meta cognitieve vaardigheid (Luken, 2012). De afgelopen jaren is er veel belangstelling voor het zelf reflecterend vermogen van mensen en jongeren en zo doende wordt er nu ook onderzoek naar gedaan. Een goede manier van…

Lees meer

Er zijn te weinig onderzoeken gedaan naar sport en ontwikkeling en veel is onvoldoende onderzocht. (Collard, Boutkan, Grimberg, Lucassen, & Breedveld, 2014). Er weinig onderzoek gedaan naar kwetsbare jongeren die gaan sporten (Hermen, Super, & Verkooijen, 2017) ook al zijn er wel programma’s vanuit gemeentes om dit te stimuleren, zo ook bij de gemeente Zwolle (Jansen,…

Lees meer

Waarom is buiten spelen goed.  “Intuïtief weten mensen dat een natuurrijke omgeving van belang is voor hun gezondheid. Een bezoek aan de natuur geeft mensen een gezond en ontspannen gevoel”. (Janke Wesselius, 2015) De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen natuur en gezondheid. Uit deze onderzoeken blijkt dat natuur een positief…

Lees meer

Lichtverstandelijke beperking wordt ook vaak lvb genoemd. Bij de dsm iv, heb je een  lichtverstandelijke beperking als je iq tussen de 50 en 70 hebt, maar in Nederland is het heel gebruikelijk als je een iq hebt tussen de 70 en 85 te spreken over een licht verstandelijke beperking, wanneer er problemen zijn met het…

Lees meer

Deze diagnose wordt gesteld op basis van een intelligentie test. Bij deze test wordt het IQ gemeten en ook het verbale en performale IQ. Wanneer er een groot verschil is tussen de performale en verbale intelligentie spreek je van Disharmonisch intelligentie profiel (een disharmonisch profiel, sd) (Jong, sd) (Is er sprake van een disharmonisch profiel?, sd) Dit…

Lees meer

Angst is een natuurlijke reactie als er gevaar dreigt en hierdoor ga je vluchten, vechten of bevriezen. De omgeving reageert op jouw angst en zo helpt het ook de omgeving, wanneer er echt gevaar dreigt. Angst op zichzelf is dus niet erg maar wel overmatige angst die niet in verhouding staat tot de oorzaak (Boer,…

Lees meer

Klassieke conditionering Iedereen kent het verhaal over de hond van Pavlov wel. Pavlov liet een neutrale stimulus (een bel) horen voordat de hond te eten kreeg, maar op den duur ging de hond ook kwijlen wanneer hij de bel horen zonder eten te krijgen. Bron: opleiding sociaal agogisch werken (SAW niveau 4) Door associatie krijgt…

Lees meer

Licht verstandelijke beperkte hebben moeite met de volgende dingen: Beperkte sociaal aanpassingsvermogen Beperkte conceptuele vaardigheden Beperkte praktische vaardigheden Bijkomende problematiek Meer moeite met zelfstandig functioneren Minder zelfredzaam en beter beinvloedbaar Leerproblemen Psychiatrische stoornissen Medische aandoeningen Problemen in de thuissituatie Op al deze terreinen ondervinden zij hinder en wel hierom krijgen ze extra ondersteuning in de…

Lees meer

In Nederland is zo 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, dit aantal is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Deze groep mensen ondervindt hierdoor hinder in het dagelijks leven. Brieven van de belastingdienst zijn te ingewikkeld etc. Zo is deze groep ook oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, want bijna 50 procent van de mensen die aankloppen bij de…

Lees meer

Als jongeren 18 jaar worden verandert er veel, er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en ze moeten opeens van alles zelf regelen. Ook qua zorg veranderd er opeens een heleboel voor deze doelgroep. Waar ze eerst jeugdhulp kregen, wordt er opeens zorg gegeven vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg).…

Lees meer